حمید علی عسگری: برنامه نود دیگر پخش نخواهد شد/ ویدیو

حمید علی عسگری، بازیکن سابق پرسپولیس و برادرزاده رییس سازمان صدا و سیما، در خصوص برنامه نود ویدیویی منتشر کرد ......

حمید علی عسگری، بازیکن سابق پرسپولیس و برادرزاده رییس سازمان صدا و سیما، در خصوص برنامه نود ویدیویی منتشر کرد.