حواشی میلان-لاتزیو؛ گرفتن پیراهن آچربی به نشانه غنیمت جنگی!

تنش و درگیری بین بازیکنان میلان و لاتزیو به قدری زیاد بود که به بعد از بازی هم کشیده شد....

تنش و درگیری بین بازیکنان میلان و لاتزیو به قدری زیاد بود که به بعد از بازی هم کشیده شد.

آث میلان شب گدشته توانست با پنالتی دیرهنگام باکایوکو حریف خود را شکست دهد اما این گل بدون حاشیه نبود.
به گزارش مدال، این بازی حاشیه‌های زیادی داشت و تنش زیادی بین بازیکنان دو تیم جاری بود. پس از سوت پایان بازی کسیه و باکایوکو به سمت طرفداران میلان رفتند و لباس آچربی را به حالتی که انگار غنیمت جنگی به دست آورده‌اند به هواداران نشان دادند. 
آچربی که شاهد این حرکت بود بسیار ناراحت شد و به خبرنگاران گفت: من لباسم را با او عوض کردم تا یک داستان را خاتمه دهم. این حرکات تنها نشانه ضعف است. ایموبیله هم با طرفداری از آچربی گفت: نگران نباش رفیق! تو یک قهرمانی و آن‌ها نشان دادند چه انسان‌های کوچکی هستند.
باکایوکو پس از این دیدار در شبکه‌های اجتماعی از لاتزیویی‌ها عذرخواهی کرد اما به نظر می‌رسد هنوز تنش بین دو تیم زیاد است و مسئله با یک عذرخواهی تمام نمی‌شود.