حکایت عجیب فرهاد و پیکان؛ آیا بازهم استقلال قهرمان می شود؟

قرار گرفتن نام فرهاد مجیدی و پیکان حکایتی جالب را روایت می کند....

قرار گرفتن نام فرهاد مجیدی و پیکان حکایتی جالب را روایت می کند.

ظاهرا اتفاقات مهم زندگی ورزشی فرهاد مجیدی به پیکان گره خورده است.

به گزارش مدال،اگر تاريخ را مرور كنيم و سه بازگشت فرهادمجیدی به استقلال را به خاطر بياوريم به پيكانی مى رسيم كه فصل مشترك اين بازگشتها بوده است.

فريم اول: مرداد٧٩، بازگشت از راپيدوين به استقلال با بازى مقابل پيكان كه ٤-١ به برترى استقلال انجاميد و آبيها در پايان فصل قهرمان شدند.

فريم دوم: بهمن ٩١: بازگشت فرهاد مقابل پيكان كه با برترى ٣-٠ استقلال همراه شد و آبيها قهرمان ليگ دوازدهم شدند.

سكانس سوم: بهمن ٩٧، استقلال ۴ پيكان صفر . آيا استقلال بازهم با فرهاد قهرمان مى شود؟