حکم محرومیت کمیته انضباطی برای شهرداری همدان

کمیته انضباطی رای دیدار تیم های ویستا توربین تهران و شهرداری همدان از سری رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال را صادر کرد....

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های ویستا توربین تهران و شهرداری همدان در حالی برگزار شد که از سوی آرمین طلایی منش، مجید شعبانی و حمید یادگاری منتسب به تیم شهرداری همدان تخلفاتی صورت گرفت. از آنجائیکه تخلفات حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از بدرفتاری نسبت به مقامات رسمی مسابقه بوده و درخور صدور قرار دستور موقت است.

لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبردگان از تمامی مسابقات معلق و محروم هستند و جهت ادای پاره ای از توضیحات در خصوص تخلف انتسابی، دفاعیه ای را ظرف مدت ۴۸ ساعت  به کمیته انضبلاطی ارسال کنند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.

تگ ها


کمیته انضباطی فوتبال ایران فوتبال