حیدری: در چرخه انتخابی باید شأن سرمربی حفظ شود

دارنده ۶ مدال کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: در چرخه‌ای که برای مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی در نظر گرفته می‌شود، باید شأن سرمربی حفظ شود....

وی در مورد اینکه گفته می شود این طرح از اختیارات سرمربیان تیم ملی کم می کند، تاکید کرد: شأن سرمربی باید حفظ شود و این قطعا درست است. شأن سرمربی باید با لحاظ کردن تفکراتش در این چرخه، حفظ شود. 

دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۴ آتن خاطرنشان کرد: یکی از ایرادهایی که می شود به این فرایند گرفت، این است که برای المپیک نوشته شده است. باید طولانی مدت تر به آن نگاه کرد. حتی می شود قانونی نوشت که فدراسیون بعدی هم آن را اجرا کند. همه کارشناسان، نظرشان را بگویند و از آنها در بهبود کار استفاده کرد تا این چرخه به نقطه اعتدال برسد و قابلیت اجرایی داشته باشد. بعد همه از آن تمکین می‌کنند. امروز باید چیزی نوشته شود که ۱۰ سال بعد هم قابلیت اجرا و ادیت را داشته باشد. یعنی اینکه فقط حال امروز کشتی ما را نبیند. می شود نگاه وسیع‌تر به کار داشت، یعنی به یک دستورالعمل برسیم که نظرات کادر فنی تیم ملی هم در آن اعمال شده باشد. 

حیدری افزود: کشتی ارث پدری ما نیست، میراث ورزش کشور و این مملکت است. قانون باید به طور برنده - برنده باشد، یعنی از این انتخابی، همه ببرند. عده‌ای ممکن است با اجرای قانون دچار زحمت شوند تا اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ما تامین شود. هر کسی نظری دارد که به درد می خورد، باید اعمال شود. اگر حرف کسی که صاحب نظر است، در این طرح شنیده نشده، یعنی کار ایراد دارد. 


 

تگ ها


کشتی علیرضا حیدری