خارجی‌های استقلال روی مدار ناکامی!

از بازیکنان خارجی استقلال انتقادات زیادی شده اما عملکرد آن ها چگونه بوده است که این انتقاد ها را در پی داشته است؟ در 8 هفته ی لیگ طارق همام 204 دقیقه بازی کرده و این زمان بیش از باقی بازیکنان خارجی استقلال است ......
از بازیکنان خارجی استقلال انتقادات زیادی شده اما عملکرد آن ها چگونه بوده است که این انتقاد ها را در پی داشته است؟ در 8 هفته ی لیگ طارق همام 204 دقیقه بازی کرده و این زمان بیش از باقی بازیکنان خارجی استقلال است ...

از بازیکنان خارجی استقلال انتقادات زیادی شده اما عملکرد آن ها چگونه بوده است که این انتقاد ها را در پی داشته است؟ در 8 هفته ی لیگ طارق همام 204 دقیقه بازی کرده و این زمان بیش از باقی بازیکنان خارجی  استقلال است. الحاجی گرو 192 دقیقه بازی کرده و هیچ گلی به ثمر نرسانده است. او در هفته سوم در مقابل تراکتور سازی دقیقه 54 به جای وریا غفوری به میدان آمد و 36 دقیقه بازی کرد. در هفته چهارم فرصت بازی نداشت، در هفته پنجم بازیکن فیکس بود و 90 دقیقه مقابل فولاد بازی کرد که آن دیدار با نتیجه 0-0 به پایان رسید. دو بازی متوالی در هفته هفتم و هشتم مقابل نساجی و قائم شهر بازی کرد. او در دربی پایتخت هم تنها در نیمه دوم در زمین بازی حضور داشت. او در این 192 دقیقه بازی حتی یک شوت به چهارجوب هم نداشته. نیومایر هم در سه بازی، 34 دقیقه به میدان رفته، 9 دقیقه مقابل تراکتور، 9 دقیقه مقابل پارس جم جنوبی و در هفته پنجم هم مقابل فولاد 16 دقیقه بازی کرد. 34 دقیقه برای یک بازیکن 400 هزار دلاری!