خارجی‌های جدید پرسپولیس فردا در تهران

دستیاران سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس که هنوز نام‌شان مشخص نشده فردا وارد ایران می‌شوند...

دستیاران سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس فردا وارد تهران خواهند شد.

به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدال، گابریل کالدرون سرمربی جدید تیم پرسپولیس پس از توافق با مسئولان این باشگاه قرار است فردا قراردادش را به صورت رسمی با این تیم به امضا برساند.

قرار است دو دستیار کالدرون صبح فردا وارد تهران شوند تا در مراسم امضای قرارداد او حضور داشته باشند.

قرار است دستیاران کالدرون پس از حضور در تهران راهی هتل محل اقامت خود شوند تا پس از استراحت بتوانند در مراسم معارفه سرمربی جدید پرسپولیس حاضر شوند.

اخبار مرتبط:

کالدرون به آشیانه سرخ وارد شد+ تصاویر

تگ ها


پرسپولیس گابریل کالدرون دستیاران کالدرون پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال