خاطرات شنیدنی کودکی «نیمار جونیور» از زبان پدرش

نیمار هم همانند بسیار دیگر از بازیکنان فوتبال در محله ای فقیرنشین بزرگ شده است و با مشکلات و دشواریه ای زیادی مواحه بوده است که سری به محل و خانه او میزنیم و حرف های پدرش را در مورد کودکی نیمار می شنویم ......

نیمار هم همانند بسیار دیگر از بازیکنان فوتبال در محله ای فقیرنشین بزرگ شده است و با مشکلات و دشواریه ای زیادی مواحه بوده است که سری به محل و خانه او میزنیم و حرف های پدرش را در مورد کودکی نیمار می شنویم.

تگ ها


فوتبال