خاطره فنونی‌زاده از علی پروین/ ویدیو

مرتضی فنونی زاده مهمان برنامه مدال شو بود و خاطرات جالبی از علی پروین تعریف کرد....

ویدیوی خاطره فنونی زاده از علی پروین و سیستم 3-5-2 را تماشا می کنید.