خاطرات ماندگار هفته 4 لیگ قهرمانان! (کاوانی، جرارد...)

در آغاز هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان مروری بر خاطرات مادنگار این روز در سال های گذشته داشته باشیم ......

در آغاز هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان مروری بر خاطرات مادنگار این روز در سال های گذشته داشته باشیم.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال