خاویر ماسکرانو، از تو متشکریم

خاویر ماسکرانو پس از هفت سال و نیم از بارسلونا جدا می شود. باشگاه بارسلونا فردا مراسم ویژه ای را برای ......

خاویر ماسکرانو پس از هفت سال و نیم از بارسلونا جدا می شود. باشگاه بارسلونا فردا مراسم ویژه ای را برای وداع با این بازیکن ترتیب می دهد.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال