خبر بد برای نساجی و مس؛‌ بازی در چمن مصنوعی ممنوع!

با اعلام سازمان لیگ فوتبال برگزاری رقابت های لیگ برتر در چمن مصنوعی ممنوع است....

به گزارش مدال و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای در به اتمام رساندن رقابتهای لیگ برتر و فراهم آوری بهترین شرایط هیات های فوتبال استانها و باشگاهها تاکید کرد که رقابتهای لیگ برتر در زمین چمن طبیعی باید برگزار شود.


در نامه بهاروند به باشگاهها و هیاتهای فوتبال آمده است:
"با هدف ارتقا کیفیت هر چه بهتر میزبانی مسابقات لیگ برتر و کاهش نرخ آسـیب دیـدگی ورزشـکاران از یک سو و رعایت شـرایط مساوی در رقابتهای پیش رو، سازمان لیگ فوتبال اعلام می کند از این پس کلیه رقابتهای لیگ برتر، می بایست در چمن طبیعی با ابعاد و کیفیت اسـتاندارد برگزار شده و تحت هیچ شـرایط چمن مصنوعی با هر مدل و کیفیتی مورد نظر و تایید سازمان لیگ نمی باشد .
از آنجا که این امربه عنوان یک دسـتورالعمل و ابلاغیه سراسـری می باشـد ، لـذا در رابطه با هیچ یک از باشـگاهها حاظر در لیگ برتر قابل اغماض و یا استثنا نبوده و الزامًا می بایست باشگاه میزبان علاوه برسایر موارد مرتبط با میزبانی موضوع فوق را نیز فراهم فرماید .
قاعـدتًا هرگونه مغایرت و مخالفت با این موضوع مورد پـذیرش نبوده و مسـئولیت عـدم تحقق موارد خواسـته شـده مسـتقیما به عهده باشـگاه مربوطه است.


بدیهی است سازمان لیگ مجاز می باشد در رابطه با این امر تصمیمات مقتضی ازجمله لغو میزبانی و بررسی انتقال مسابقات مربوطه را به ورزشگاه دیگر و یا استانهای همجوار اتخاذ کند."


گفتنی است؛ در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تیم‌های مس رفسنجان و نساجی قائمشهر روی چمن مصنوعی بازی های خود را برگزار می‌کردند که حالا با این دستور العمل آنها باید فکری به حال ورزشگاه خانگی بازی های خود داشته باشند و باید دید بازی های این دو تیم در لیگ بیستم در کجا برگزار می‌شود. البته مسی‌ها کشت چمن خود را در رفسنجان آغاز کرده‌اند و امیدوارند تا قبل از شروع لیگ برتر چمن طبیعی آنها آماده شروع مسابقات شود.

تگ ها


فوتبال ایران نساجی مازندران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال