خبر ساز شدن دوباره «کانر مک گرگور» در UFC

پس از حاشیه سازی فراوان کانر مک گرگور در سال اخیر و مبارزه احتمالی او با می ودر، حالا به نظر میرسد که مرد بد نام ایرلندی قصد دارد یک وزن بالاتر برود و با قهرمان فعلی سبک وزن تایرون وودلی مبارزه کند ......

پس از حاشیه سازی فراوان کانر مک گرگور در سال اخیر و مبارزه احتمالی او با می ودر، حالا به نظر میرسد که مرد بد نام ایرلندی قصد دارد یک وزن بالاتر برود و با قهرمان فعلی سبک وزن تایرون وودلی مبارزه کند. 

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس