خبر فوری: گلنوش سبقت الهی از راه يابي به فينال تپانچه بازماند

گلنوش سبقت الهی تيرانداز المپيكی كشورمان امروز در خط آتش مسابقات تيراندازي تپانچه ١٠ متر بانوان قرار گرفت ......

گلنوش سبقت الهی تيرانداز المپيكی كشورمان امروز در خط آتش مسابقات تيراندازي تپانچه ١٠ متر بانوان قرار گرفت.

در اين رشته ٤٤ تيرانداز از كشورهای مختلف حضور داشتند كه در نهايت سبقت الهی با كسب ٣٧٩ امتياز در جايگاه ٢١ قرار گرفت و از صعود به فينال بازماند.

تگ ها


المپیک