خبر مهم درباره مراسم قرعه کشی سوال روز سری 100

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 100 به تعویق افتاد...

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 100 به تعویق افتاد

مدالی های عزیز همان طور که مستحضر هستید، امروز بعد از ظهر مبارزه ی امیرعلی اکبری، قهرمان کشورمان و شلتون گریوز آمریکایی برگزار می شود  و به دلیل هم زمانی این مبارزه حساس با مراسم قرعه کشی سوال روز، دوشنبه 27 اسفند ماه ساعت هفت بعد از ظهر، مراسم قرعه کشی سری 100 برگزار می شود. روز دوشنبه دو برنده خواهیم داشت.