خبر مهم درباره مراسم قرعه کشی سوال روز سری ۹۴

مراسم قرعه کشی سوال روز سری ۹۴ به روز چهارشنبه موکول شد...

مراسم قرعه کشی سوال روز سری ۹۴ به روز چهارشنبه موکول شد

دوستان مدالی عزیز مراسم قرعه کشی سوال روز سری ۹۴ امروز دوشنبه ۶ اسفند برگزار نمی شود و به جبران آن روز چهارشنبه ۸ اسفند دو برنده خواهیم داشت.