خبر مهم درباره مراسم قرعه کشی سوال روز سری 87

مراسم قرعه کشی سوال روز 87 به روز چهارشنبه موکول شد...

مراسم قرعه کشی سوال روز 87 به روز چهارشنبه موکول شد

مدالی های عزیز، مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 87 به روز چهارشنبه 10 بهمن ساعت 7 بعدازظهر موکول شد. روز چهارشنبه دو برنده خواهیم داشت.