خبر مهم درباره مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99 به روز چهارشنبه 22 اسفند موکول شد...

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99 به روز چهارشنبه 22 اسفند موکول شد

کاربران گرامی مدال، به دلیل بروز برخی مشکلات مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 99 به روز چهارشنبه 22 اسفند موکول شد. در روز چهارشنبه دو برنده خواهیم داشت. با ما همراه باشید.