خداحافظی دانیله ده‌روسی از باشگاه رم / ویدیوی اختصاصی

هافبک متعصب باشگاه آس رم بعد از 18سال پوشیدن لباس گرگ‌ها از فوتبال کنار می‌رود....

پایان ده‌روسی در 35سالگی

تگ ها


رم سری آ فوتبال