خداحافظی ناگهانی «نیکو رازبرگ» از «فرمول یک»

نیکو رازبرگ که یکشنبه ی گذشته در گرندپری مهیج ابوظبی در رده دوم ایستاد و در مجموع برای اولین بار قهرمان مسابقات فرمول یک شد، در اقدامی ناگهانی از این مسابقات برای همیشه خداحافظی کرد ......

نیکو رازبرگ که یکشنبه ی گذشته در گرندپری مهیج ابوظبی در رده دوم ایستاد و در مجموع برای اولین بار قهرمان مسابقات فرمول یک شد، در اقدامی ناگهانی از این مسابقات برای همیشه خداحافظی کرد. گزارشی در این باره ببینید.