خردسال و خودکفا!

پسر خردسال هم خودش گل می زند و هم برای خودش خوشحالی می کند! ......

پسر خردسال هم خودش گل می زند و هم برای خودش خوشحالی می کند!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال