خرس وسط بارسایی‌ها در جلسه تمرین

در این ویدیو نگاهی داریم به تمرین اخیر بارسایی ها و خرسوسط همیشگیشان که این بار به شکل هوایی اجرا شد ......

در این ویدیو نگاهی داریم به تمرین اخیر بارسایی ها و خرس‌وسط همیشگیشان که این بار به شکل هوایی اجرا شد.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال