خروج کولینا از ورزشگاه آزادی/ ویدیو

کولینا با پایان دربی ورزشگاه آزادی را ترک کرد....

رئیس کمیته داوران فیفا با پایان دربی ورزشگاه آزادی را ترک کرد.
به گزارش خبرنگار مدال، پیرلوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا که میهمان ویژه دربی پایتخت بود با پایان بازی امروز ورزشگاه آزادی را ترک کرد. ویدیوی خروج وی از ورزشگاه را مشاهده می‌کنید.