خریدهای جدید «بارسلونا» آماده درخشش در فصل جدید

بارسلونا با چهار خریدی که در این ویدیو می بینید، هرچند به نظر در اوج قدرت قرار ندارد، آماده درخشش در فصل جدید فوتبال است ......

بارسلونا با چهار خریدی که در این ویدیو می بینید، هرچند به نظر در اوج قدرت قرار ندارد، آماده درخشش در فصل جدید فوتبال است.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال