خسارت هفت میلیاردی جان دادن اسب قهرمان

اسب معروف مربوش، پدر سریک و ریوکینگ و از تاثیر گذار ترین سیلمی های ایران در چهل سال اخیر تلف شد....

به گزارش "ورزش سه"، سیلمی مربوش یک اسب بلک تایپ مشهور بود که  مقام قهرمانی، ۵ مقام دومی ، ۴ مقام سومی و ۳ مقام چهارمی در مسافت های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر را در مسابقات بین المللی و جهانی در میادین مختلف اسبدوانی بدست آورده بود.


اسبهای سریک (متعلق به سردار آزمون) ،ریوکینگ،پتیورز،آذامر،وسوسه و... بسیاری دیگر از اسبهای نامدار گروه یک مسابقات اسبدوانی ایران از کره‌های مربوش می باشند. از نظر اهالی رشته  اسب دوانی کره های  سیلمی مربوش شرایط مناسبی برای قهرمانی در میدانهای مختلف داشته اند و به همین دلیل باشگاه رادان هورس که مالک این اسب مشهور بود روز بسیار تلخی را پشت سر می گذارد.


این را در نظر داشته باشید که ارزش این اسب گرانقیمت میلیاردها تومان تخمین زده می‌شود و  با توجه به عناوین و البته کره‌ها این یک خبر ویژه در سطح رشته اسبداونی کورس در تمام دنیاست.


مربوش در یک سالگی (سال ۲۰۰۲)به مبلغ ۱۶۰هزار کنیز (در حدود هفت میلیارد تومان) از حراجی تاترسلز انگلیس خریداری شده بود. رقمی که با توجه به رشد قیمت دلار حالا بیشتر و بیشتر هم شده است.

تگ ها


اسب سواری