خستگی‌ناپذیران؛ بیشترین دقایق حضور در زمین متعلق به کدام ستاره‌هاست؟

برای پیدا کردن جواب این سوال که در 5فصل گذشته فوتبال اروپا کدام بازیکنان بیشترین دقایق را در زمین فوتبال بازی کردهاند، باید به لیگ جزیره برویم ......

برای پیدا کردن جواب این سوال که در 5فصل گذشته فوتبال اروپا کدام بازیکنان بیشترین دقایق را در زمین فوتبال بازی کردهاند، باید به لیگ جزیره برویم ...

برای پیدا کردن جواب این سوال که در 5فصل گذشته فوتبال اروپا کدام بازیکنان بیشترین دقایق را در زمین فوتبال بازی کرده‌اند، باید به لیگ جزیره برویم. نفر اول فهرست خستگی‌ناپذیرترین فوتبالیست اروپا به سزار آزپلیکوئتا می‌رسد. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد در 5 فصل اخیر، سزار آزپلیکوئتا، مدافع اسپانیایی باشگاه چلسی با 182بازی و 16099دقیقه بیشترین حضور را طی 5سال اخیر در زمین فوتبال داشته است.

رتبه دوم هم به کمیل گلیک مدافع موناکو با 15754 دقیقه و 176مسابقه می‌رسد.

دانیلو لارانگیرا مدافع 34ساله بولونیا با  15613 دقیقه در جایگاه سوم قرار دارد.

پارخو، هافبک اسپانیایی باشگاه والنسیا هم با 176بازی و 15217دقیقه در رتبه چهارم قرار دارد.

مسی ستاره باشگاه بارسلونا هم با 180بازی و 15197دقیقه بیشترین حضور را در ترکیب بارسلونا داشته و در رتبه پنجم دیده می‌شود.