خسروی‌وفا: برای ریاست یا دبیری نعمتی تلاش می‌کنیم

رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: باید از الان تلاش خودمان را انجام بدهیم تا زهرا نعمتی بتواند در آینده ریاست یا دبیری کمیسیون ورزشکاران بر عهده بگیرد و در هیئت رئیسه IPC حضور داشته باشد....

وی ادامه داد: در مجمع کمیته پارالمپیک تعداد افرادی که حضور دارند، پست حقوقی دارند و کسی از بیرون نمی‌تواند حضور داشته باشد. چیزی در حدود ۶۰ نفر اعضای مجمع هستند. بر مبنای تعریف اساسنامه نیز اعضا حضور پیدا کردند و حتما از این جمع می‌توانند نامزد شوند. ضمن اینکه به جز پست دبیری و خزانه‌داری، سایر پست‌ها نیاز به تمام وقت بودن ندارد و آزاد است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک درخصوص صحبت‌هایش پیرامون زهرا نعمتی و و عضویت او در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک گفت: من در مجمع اشاره کردم که بانوان ما امروز خودشان را ثابت می‌کنند و نیازی نیست که شرایط ویژه‌ای برایشان قائل شویم. در واقع آنها خودشان را به وسیله توانمندی‌هایشان ثابت کرده‌اند. ما سه طلایی در پارالمپیک داشتیم که نعمتی در بین ۱۶۰ کشور به عضویت کمیته ورزشکاران انتخاب شد. ۶ نفر همیشه در مجامع هستند و یک رئیس و یک دبیر برای حضور در هیئت رئیسه IPC طی دو سال انتخاب می‌کنند. ما  باید از الان تلاش خودمان را انجام بدهیم تا نعمتی بتواند در آینده ریاست یا دبیری را بر عهده بگیرد و در هیئت رئیسه IPC حضور داشته باشد. ما می‌توانیم حقوق ورزشکاران را که گاهی مورد دخل و تصرف مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و دست ما در آنها بسته است، اینها می‌توانند به عنوان نماینده ورزشکاران از این حقوق دفاع کنند. در واقع  اینها یک ایرانی موثر در سازمان جهانی هستند.

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان زهرا نعمتی محمود خسروی‌وفا تیر اندازی پارالمپیک