بغض خسرو حیدری در آغوش مجیدی ترکید/ ویدیو

خسرو حیدری بازیکن تیم فوتبال استقلال امروز از فوتبال خداحافظی کرد....

خسرو حیدری بازیکن تیم فوتبال استقلال امروز از فوتبال خداحافظی کرد.