خطای غیرورزشی در دیدار لیورپول – سویا؛ ویدیو

حرکت غیرورزشی مدافع سویا که باعث مصدومیت بازیکن لیورپول و 10نفره شدن سویا شد...

درو کردن بازیکن جوان لیورپول که منجر به مصدومیتی تلخ شد

تگ ها


ویدیو سویا UEFA Champions League فوتبال