خطرات باران ریو در پیست المپیک

پس از همه ماجراهای عجیب و غریب یازده روز گذشته المپیک و همه ایرادهایی که به کار برگزار کنندگان وارد بود و انتقادهایی که به انتخاب ریو و نحوه آماده سازی این شهر برای المپیک تابستانی می شد ......

پس از همه ماجراهای عجیب و غریب یازده روز گذشته المپیک و همه ایرادهایی که به کار برگزار کنندگان وارد بود و انتقادهایی که به انتخاب ریو و نحوه آماده‌ سازی این شهر برای المپیک تابستانی می‌ شد. در دهمین روز المپیک باران هم حسابی از خجالت برزیلی‌ ها در آمد تا حسابی شرمنده مهمان‌ ها باشند.

 به ویژه رقابت‌ های پر بیننده دو و میدانی به شدت متاثر از این موضوع بود و مسابقه‌ های دو، پرش با نیزه و پرتاب دیسک را مختل کرد.ورزشکاران زیادی در دوها زمین خوردند و دوندگان با نیزه سقوط ‌های سختی را روی تشک خیس و پرآب داشتند. ضمن اینکه نیزه ورزشکار چینی روی زمین سُر خورد و باعث شد او در خطری جدی قرار بگیرد اما سرانجام سر سلامت به در برد.

 پرتاب یکی از پرتابگران دیسک هم به خاطر سر خوردن دیسک در دست او به سمت خبرنگاران رفت و به شدت خبرساز شد. هفده پرتاب دیسک شب دوازدهم با خطا مواجه شد و از دست رفت.

تگ ها


اخبار روز دو و میدانی