خطرناک ترین لحظات «پارکور» و «اوربکس» در سال 2016

با اینکه همه ورزش های اکستریم به درجات مختلف خطرناک هستند، پارکور و اوربکس معمولا دز خطر بالاتری دارند ......

با اینکه همه ورزش های اکستریم به درجات مختلف خطرناک هستند، پارکور و اوربکس معمولا دز خطر بالاتری دارند. سال 2016 میلادی رو به پایان است و بد نیست در این ویدئوی دیدنی مروری بر خطرناک ترین لحظات این دو ورزش در سال 2016 داشته باشیم.