خطر اخراج؛ تکل زدن برای امید و وحید ممنوع

نمایش قابلقبول نیمه اول تیم ملی برابر ژاپن، یک نکته نگرانکننده در دل خودش داشت ......

نمایش قابلقبول نیمه اول تیم ملی برابر ژاپن، یک نکته نگرانکننده در دل خودش داشت ...

نمایش قابل‌قبول نیمه اول تیم ملی برابر ژاپن، یک نکته نگران‌کننده در دل خودش داشت. وحید امیری و امید ابراهیمی به عنوان دوبازیکنی که دستور بازی درگیرانه و فیزیکی را با هافبک‌های ژاپن برعهده داشتند، هر دو در نیمه اول کارت زرد گرفتند. اتفاقی که می‌تواند تا حدودی تمرکز این دوبازیکن را بهم بریزد. با این شرایط، تعویض وحید امیری در اواسط نیمه دوم و حدود دقیقه 60بسیار محتمل است، اما نقش کلیدی امید ابراهیمی و نبود بازیکن جایگزین، او را تا پایان مسابقه دست به عصا نگه خواهد داشت.