خطر از بیخ گوش وزیر ورزش و جوانان گذشت !

به گزارش مدال، در حاشیه مراسم ثبت سند رسمی ورزش چوگان در یونسکو اتفاق غیرمترقبهای افتاد و جایگاه تدارک دیده شده در مراسم فرو ریخت ......

به گزارش مدال، در حاشیه مراسم ثبت سند رسمی ورزش چوگان در یونسکو اتفاق غیرمترقبهای افتاد و جایگاه تدارک دیده شده در مراسم فرو ریخت ...

به گزارش مدال، در حاشیه مراسم ثبت سند رسمی ورزش چوگان در یونسکو اتفاق غیرمترقبه‌ای افتاد و جایگاه تدارک دیده شده در مراسم فرو ریخت.

هنگامی که وزیر ورزش و جوانان بر روی جایگاه تعبیه شده برای میهمانان ویژه این مراسم حاضر شد پس از مدت کوتاهی این جایگاه به دلیل عدم تحمل فشار افراد حاضر بر روی آن فرو ریخت و برخی از میهمانان حاضر در مراسم بر روی زمین افتادند.

وزیر ورزش و جوانان در کنار یکی از جایگاه‌ها قرار گرفته بود و خطر از بیخ گوش وی گذشت.