خطر «کم‌تحرکی» جامعه را تهدید می‌کند/راهکار فرار از سونامی بیماری

مدیر انجمن ورزش و فرهنگ ایران با تاکید بر اینکه باید مردم را به ورزش تشویق کرد گفت: اگر نسل جوان به فعالیت بدنی و ورزش اهمیت ندهد سونامی بیماری‌های واگیر دار در راه است....

مجید خاتونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کم توجهی مردم به ورزش و تاثیر آن بر افزایش بیماری‌های غیرواگیردار گفت: خطری که جامعه را تهدید می‌کند بحث مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیردار است که تحرک بدنی هدفمند می تواند از آن پیشگیری کند.

جامعه جوان کم تحرک و منفغل است
مدیر انجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران در ادامه تاکید کرد: ورزش به حفظ سلامت، تامین بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمانی و روانی جامعه، کسب شادابی و نشاط، کسب موقعیت های شغلی و روابط اجتماعی کمک می کند. یعنی ورزش مولفه‌ای است که در چند محور می‌تواند موثر و کاربرد فراوان داشته باشد اما بنا به دلایل مختلف، ورزش همگانی هنوز در ایران نهادینه نشده است و جامعه جوان ایران به عنوان جامعه کم تحرک و منفعل شناخته شده است و راهکار و برنامه جامعی نیز در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

دلایل کم تحرکی
وی درباره دلایل اینکه چرا راهکار و برنامه  مدونی وجود ندارد گفت: چند مولفه وجود دارد. اصلی ترین آن فقدان آموزش و سواد ورزش و فعالیت بدنی از سنین کودکی تا بزرگسالی می باشد. که این آموزش را نه در آموزش عمومی و نه در نظام آموزشی نداریم.

شکاف جنسیتی
خاتونی تاکید کرد: متاسفانه عدم آموزش باعث می‌شود جامعه با فواید و اثرات ورزش آشنا نشود و شاهد کم تحرکی باشیم. عامل دیگر اجتماعی شدن ضعیف ورزش است چرا که جامعه تمایل دارد بیشتر تماشاگر ورزش باشد تا اینکه ورزش را انجام دهد و بحث سوم نیز شکاف جنسیتی در دسترسی به امکانات ورزشی است. علیرغم تبلیغات و نیازهایی که بانوان اقشار کم توان و ناتوان دارند اما امکانات در دسترس نیست.

هدف از ورزش سلامت نیست بلکه نمایش بدن است
مدیرانجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران افزود:  یکی دیگر از خطرهای شناختی نسبت به ورزش این است که مردم به جای بدن‌های ورزشی و تناسب اندام بیشتر به دنبال بدن‌های نمایشی هستند که این یکی از مولفه‌های خطرناک است و هدف از ورزش کردن، سلامت نمی باشد بلکه بدنهای نمایشی و زیباشناسی مد نظر قرار می گیرد.

نیاز به عزم ملی برای ورزش همگانی
وی افزود: در سطح کلان نیز باید به فقدان برنامه های بلندمدت اشاره کنیم و همچنین عدم ضمانت اجرایی این برنامه ها. یکی از موارد مهم این است که تمام دستگاه‌هاُ نهادهای مربوط به صورت شبکه هماهنگ و هم افزا انجام وظیفه نمی کنند بلکه به صورت جزیره ای و جدا از هم هستند. ورزش همگانی یک عزم ملی و یک برنامه ملی می خواهد تا بتوانیم عادت واره های ورزشی را در سطح جامعه جانمایی کنیم.

خاتونی اظهار کرد: در ورزش همگانی رفتار الگومند کم داریم و دسترسی به امکانات و منابع انسانی متخصص که بتوانند رویدادهای خاصی را برنامه ریزی کنند وجود ندارد و این باعث کم تحرکی می‌شود.

ایجاد رونق در ورزش همگانی
مدیرانجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران درباره راهکارهای پیشنهادی گفت: بحث اصلاح الگوی زندگی شهری مطرح است و اینکه نظام آموزشی باید قدم های محکم و قوی در این زمینه بردارد. همچنین بحث سیاست گذاری اجتماعی مطرح است و اینکه نهاد ورزش به درستی جانمایی شود. زمانی که سیستم ورزش پویا باشد می توانیم از پول ها و هزینه هایی که صرف ورزش حرفه ای می‌شود به ورزش همگانی بیاوریم تا بتوانیم رونق خوبی را ایجاد کنیم و جامعه از کم تحرکی رهایی پیدا کند.

وی درباره نقش فدراسیون همگانی نیز گفت: قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده است و در تلاش است فرهنگ ورزش در جامعه اشاعه پیدا کند اما فدراسیون به تنهایی نمی تواند این بار و حرکت ملی را به دوش بکشد و دستگاههای مختلف باید به کمک بیایند.

سونامی در راه است
خاتونی در پایان گفت: نباید از بیماری‌های غیرواگیردار که در نتیجه کم تحرکی بوجود می‌آید غافل شویم. جمعیت جوان ایران زمانی که رو به پیری برود اگر به ورزش و فعالیت بدنی روی نیاورید متاسفانه در آینده شاهد سونامی بیماری های غیرواگیردار در کشور خواهیم بود. باید از امروز تدبیری اندیشیده شود و توجه لازم در این زمینه صورت گیرد تا در آینده وضعیت بدتر نشود.

تگ ها


مجید خاتونی ورزش همگانی ورزش