خط و نشان رئیس جدید فرمول یک برای همیلتون

رئیس جدید فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، روز نخست کارش را با خط و نشان کشیدن برای راننده انگلیسی تیم مرسدس شروع کرد....

محمد بی سلیم اماراتی که روز گذشته به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، FIA انتخاب شد، ضمن هشدار به همیلتون در مورد غیبت در جشن قهرمانی پایان فصل فرمول یک، گفت: هیچ بخششی در کار نیست.

غیبت همیلتون و توتو وولف، رئیس تیم مرسدس در مراسم اهدای جام قهرمانی فصل با موضوع ماده ۶.۶ فرمول یک در تضاد بوده و ممکن است به جریمه همیلتون منتهی شود.

بی سلیم در این مورد گفت: قبل از هر چیز به عنوان کسی که راننده بوده، احساسات همیلتون را درک می‌کنم اما قانون، قانون است. مهربان بودن با افراد، هزینه‌ای ندارد و ارزان است. این کار به دیگران، انگیزه می‌دهد اما اگر در این بین تخلفی صورت بگیرد، قابل بخشش نیست.

تگ ها


لوئیس همیلتون اتومبیل رانی