خلاصه بازی ؛ آلمان 3- کامرون 1 ( جام کنفدراسیون ها)

در آخرین رقابت از مرحله گروهی جام کنفدراسیون ها آلمان با نتیجه 3 بر 1 کامرون را شکست داد ......

در آخرین رقابت از مرحله گروهی جام کنفدراسیون ها آلمان با نتیجه 3 بر 1 کامرون را شکست داد.