خلاصه بازی آژاکس 4 – لیون 1

آژاکس در خانه و در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ اروپا با برتری 4-1 مقابل لیون گام بلندی را به سوی قهرمانی برداشت ......

آژاکس در خانه و در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ اروپا با برتری 4-1 مقابل لیون گام بلندی را به سوی قهرمانی برداشت.