خلاصه بازی سلتاویگو - آتلتیکو مادرید (0-4)

شاگردان دیگو سیمئونه توانستند با بردی قاطع در خانه سلتاویگو اولین سه امتیاز فصل را کسب کنند ......

شاگردان دیگو سیمئونه توانستند با بردی قاطع در خانه سلتاویگو اولین سه امتیاز فصل را کسب کنند. خلاصه بازی را ببینید.

تگ ها


لالیگا فوتبال