خلاصه بازی لیل 0 - 3 پاریسن ژرمن

دو تیم لیل وپاری سن ژرمنصفحه اختصاصی پاری سن ژرمندر هفته بیست و چهارملیگ 1 فرانسهدر ورزشگاه پیر مائوروی به مصاف یکدیگر رفتند ......

دو تیم  لیل  و پاری سن ژرمنصفحه اختصاصی پاری سن ژرمن در هفته بیست و چهارم لیگ 1 فرانسه در ورزشگاه پیر مائوروی به مصاف یکدیگر رفتند.

گلزنان: برچیچ (دقیقه 46، نیمار 77، لو سلسو 87)

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال