خلاصه بازی ناپولی 3 - کالیاری 0

ناپولی موفق شد با سه گل همشیک، اینسینیه و کولیبالی سه بر صفر کالیاری را شکست دهد ......

ناپولی موفق شد با سه گل همشیک، اینسینیه و کولیبالی سه بر صفر کالیاری را شکست دهد. خلاصه بازی را ببینیم

تگ ها


سری آ فوتبال