خلاصه‌بازی و لحظات حساس رقابت‌های هفته دوم لوشامپیونه

خلاصه بازیها، گلها و لحظات حساس در رقابتهای هفته دوم لوشامپیونه را در این ویدیو مرور میکنیم ......

خلاصه بازی‌ها، گل‌ها و لحظات حساس در رقابت‌های هفته دوم لوشامپیونه را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال