خلاصه بازی پرتغال 1 – 1صربستان؛ مصدومیت رونالدو

قضاوت ضعیف داور لهستانی یک امتیاز به صرب‌ها هدیه داد....

فوتبال باکیفیت یاران رونالدو نتوانست هر سه امتیاز مسابقه را نصیب شاگردان سانتوس کند.