خلاصه دور تعیین خط «گرندپری آذربایجان» 2017

دور تعیین خط گرندپری آذربایجان برگزار شد و ریکاردو از ردبول توانست زودتر از دیگران از خط پایان بگذرد ......

دور تعیین خط گرندپری آذربایجان برگزار شد و ریکاردو از ردبول توانست زودتر از دیگران از خط پایان بگذرد. خلاصه صحنه های دیدنی این مسابقه را در این ویدیو ببینید.