خلاصه روز سوم بازی های پارالمپیک

روز سوم بازی های پارالمپیک هم انجام شد و رکورد های زیادی جابجا شد. تیم مالزی موفق شد برای اولین بار به مدال طلا در ......

روز سوم بازی های پارالمپیک هم انجام شد و رکورد های زیادی جابجا شد.

تیم مالزی موفق شد برای اولین بار به مدال طلا در مسابقات پارالمپیک در دو 100 متر دست یابد و جالب اینجاست که در ادامه آن، آن ها موفق شدند در پرتاب وزنه یک مدال طلای دیگر به دست بیارند و رکورد جهانی رو هم جابجا کنند.

تگ ها


پارالمپیک