خلاصه مبارزه جذاب آنتونی جوشوا- کارلوس تاکام

مبارزه بوکس جذاب آنتونی جوشوا و کارلوس تاکام روز گذشته برگزار شد و جوشوا در راند دهم موفق شد رقیبش را شکست دهد ......

مبارزه بوکس جذاب آنتونی جوشوا و کارلوس تاکام روز گذشته برگزار شد و جوشوا در راند دهم موفق شد رقیبش را شکست دهد. خلاصه ای از این مبارزه را ببینیم

تگ ها


رزمی بوکس