خلاصه مبارزه دمیتیریوس آندراده - ماکیه سولکی / ویدیو

آندراده موفق شد سولکی را در پایان راند دوازدهم شکست دهد....

دمیتریوس آندراده، قهرمان میان وزن دبلیو.بی.او موفق شد ماکیه سولکی را شکست دهد. صحنه هایی از مبارزه را در این ویدیو ببینید. 

با این برد رکورد آندراده 28 برد و بدون شکست شد و آمار سولکی 28 برد و 2 باخت است.

تگ ها


ویدیو ویدئو ناک اوت دمیتریوس آندراده ماکیه سولکی کمربند قهرمانی بوکس بوکس