خلاصه کامل برد حبیب نورماگومدوف برابر کانر مک‌گرگور

جدال موسوم به مبارزه قرن بین کانر مک گرگور ایرلندی و حبیب نورماگومدوف روس ساعتی پیش در سالن تی موبایل آرنا با برد حبیب با سابمیشن به پایان رسید ......

جدال موسوم به مبارزه قرن بین کانر مک گرگور ایرلندی  و حبیب نورماگومدوف روس ساعتی پیش در سالن تی موبایل آرنا با برد حبیب با سابمیشن به پایان رسید. خلاصه این مبارزه جذاب را ببینیم.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب هنرهای رزمی ترکیبی