خلاصه 18سال رقابت استقلال و پیکان/ویدیو اختصاصی

گلها و حواشی دیدارهای دو تیم استقلال و پیکان از سال 1379 تا 1396 را میبینیم...

ویدیوی اختصاصی مدال از گلها و حواشی دیدارهای دو تیم استقلال و پیکان از سال 1379 تا 1396 را میبینیم