خلعتبری ادامه فصل را از دست داد

محمد رضا خلعتبری به دلیل پارگی رباط صلیبی و با تایید پزشک باشگاه ذوب آهن ادامه فصل را از دست داد....

محمد رضا خلعتبری به دلیل پارگی رباط صلیبی و با تایید پزشک باشگاه ذوب آهن ادامه فصل را از دست داد.

به گزارش مدال، محمدرضا خلعتبری که در دیدار مقابل نساجی از ناحیه زانوی پای راست مصدوم شد، متأسفانه با پارگی رباط زانوی پایش روبه‌رو شده است و بایستی برای آماده شدن جهت بازگشت به میادین چند ماهی مراحل درمانی را پشت سر بگذارد.
طبق اعلام دکتر امیرحسین شریفیان‌پور، پزشک تیم فوتبال ذوب‌آهن، خلعتبری چند هفته دیگر پای خود را به تیغ جراحی خواهد سپرد و سپس برنامه درمانی و تمرینی خود را با توجه به شرایطی که پزشک طراح و کادر فنی ذوب‌آهن تعیین خواهند کرد آغاز می‌کند.