خلعتبری زیر تیغ جراحی رفت

بازیکن مصدوم تیم فوتبال ذوب آهن جراحی کرد....

بازیکن مصدوم تیم فوتبال ذوب آهن جراحی کرد.

محمدرضا خلعتبری زانوی خود را جراحی کرد.

به گزارش مدال، محمدرضا خلعتبری که اخیرا مصدوم شده بود امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

عمل جراحی رباط صلیبی محمدرضا خلعتبری توسط دکتر کیهانی انجام شد.

زمان بازگشت این بازیکن به میادین حدود 6 ماه طول می کشد.